Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości czasu, koniecznego na realizację określonego zlecenia. W uzasadnionych wypadkach, w sprawach szczególnie społecznie doniosłych, pomoc prawna udzielana jest pro bono.

Cena usługi może zostać ustalona w oparciu o różne sposoby rozliczeń.

Stawka godzinowa – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu przeznaczonego na wykonanie danego zadania; system ten jest stosowany przede wszystkim gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu niezbędnych do podjęcia czynności.

Wynagrodzenie zryczałtowane  – wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia; system ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy, możliwe jest też ustalenie ryczałtu okresowego.

Wynagrodzenie za poradę prawną – opłata za udzieloną poradę prawną w konkretnej sprawie; Klient uzyskuje wstępną analizę sytuacji i informację o niezbędnych do rozważenia krokach prawnych.


Adwokat Artur Przybora, Kancelaria Adwokacka – 2020 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
04-052 Warszawa, ul.Grenadierów 29 lok. 9 | 05–300 Mińsk Maz., Pl. Kilińskiego 4 lok. 4